بررسی و نقد بهاییت
زمان ثبت : پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387 در ساعت 11:40 ق.ظ
نویسنده : --
عنوان : مدعیان دروغین

پس از افتضاح بدشت که بسیاری از سران بابی آن را مرتکب شدند و شخصیتی چون قره العین در آن شرکت داشت مدعیان نجات بشر به استانهای مشهد و مازندارن رانده شدند. ذکر برنامه های حسین بشروئی و بارفروش در مشهد نیازمند بررسی بیشتر تاریخ بابیت و بهائیت است که در این رابطه کتابهایی هم نوشته شده است.

 بشروئی مقاومت مردم متدین مازندران را مهمترین مشکل خود ارزیابی می کند تا به قلعه ای که یکی از بزرگان شیعه به نام ابی منصور احمد ابن علی طبرسی نویسنده کتاب احتجاج در آن مدفون است پناه می برد.

وی به همراه عده ای به این قلعه یورش می برد و آنجا را تصرف می کند و به همت اطرافیان  خود و به برکت اموال مردم زحمت کش و بیچاره ی حومه قلعه شروع به بازسازی آن می کند.اسناد مختلفی از چپاول و غارت این جماعت ذکر شده است که بهائیت مایل نیست به صحت آنها تن به دهد ولی واقعیت دارد.

این وضع حکومت را بر آن داشت که کسی به نام مهدی قلی خان برای مهار این جریان به قلعه بفرستد وی با یاری عباس قلی لاریجانی به قلعه یورش برد که در این میان بشروئی کشته شد و جریان بابیت با رهبری محمد علی بارفروش «قدوس» ادامه یافت.

نتیجه گیری شما از هدایت گران بشر چیست؟

کدام مولای آسمانی را می شناسید که به خون مردم بی گناه دستش رنگین است؟

ازکی تعالیم آسمانی هدایت بشر را در بی بندوباری و سرقت اموال مردم زحمت کش ملاحظه می کند؟

شاید بهائیت این جماعت را از جریان بهائیت جدا می پندارد البته با این وضع عواقب بدی در انتظار حسینعلی نوری است؟