بررسی و نقد بهاییت
زمان ثبت : دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387 در ساعت 09:32 ب.ظ
نویسنده : --
عنوان : بهائیت‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌
اسلام‌ و مذهب‌ مقدس‌ جعفری‌ سدّ‌ی‌ است‌ در مقابل‌ اجانب‌ و عمال‌ دست‌ نشانده‌ آنها، چه‌ راستی‌ و چه‌ چپی، و روحانیت‌ که‌ حافظ‌ آن‌ است‌ سدّ‌ی‌ است‌ که‌ با وجود آن، اجانب‌ نمی‌توانند به‌ نحوی‌ که‌ دلخواه‌ آنها است، باکشورهای‌ اسلامی‌ و خصوص‌ با کشور ایران‌ رفتار کنند، لهذا قرنها است‌ که‌ با نیرنگهای‌ مختلف‌ برای‌ شکستن‌ این‌ سد نقشه‌ می‌کشند: گاهی‌ از راه‌ مسلط‌ کردن‌ اعمّال‌ خبیث‌ خود بر کشورهای‌ اسلامی، و گاهی‌ از راه‌ ایجاد مذاهب‌ باطله‌ و ترویج‌ بابیت‌ و بهائیت‌ و وهابیت، و گاهی‌ از طریق‌ احزاب‌ انحرافی‌ امروز که‌ مکتب‌ بی‌اساس‌ مارکس‌ با شکست‌ مواجه‌ است‌ و بی‌پایگی‌ آن‌ برملا شده‌ است. عمال‌ اجانت‌ که‌ خود بر ضدّ‌ مکتب‌ آن‌ هستند، در ایران‌ از آن‌ ترویج‌ می‌کنند برای‌ شکست‌ وحدت‌ اسلامی‌ و کوبیدن‌ قرآن‌ کریم‌ و روحانیت‌ در ایران‌ که‌ مهد تربیت‌ اهل‌بیت‌ عصمت‌ و طهارت‌ است‌ و با زنده‌ بودن‌ این‌ مکتب‌ بزرگ، هرگز اجانب‌ غارتگر به‌ آرزوی‌ غیرانسانی‌ خود نمی‌رسند، ناگزیر هستند مذهب‌ مقدس‌ تشیع‌ و روحانیت‌ را به‌ هر وسیله‌ تضعیف‌ کنند و بکوبند.‌ ( صحیفهِ‌ نور، ج‌ 1، مرکز مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی، تهران‌ 1361، ص‌ 229.‌)