بررسی و نقد بهاییت
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زمان ثبت : شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1387 در ساعت 07:55 ق.ظ
نویسنده : --
عنوان : پیشگویی‌های غریب!

میرزا حسن‌ نیکو، مبلغ پیشین بهائی که اسلا‌م آورد، با اشاره‌ به‌ اینکه‌ بهائیان‌ مدّ‌عی‌اند «هرکه‌ در جهان‌ به‌ وجود آمده‌ «به‌ واسطهِ‌ جود» میرزا حسینعلی‌ بهاء «و هر که‌ از دنیا رفته‌ به‌ علت‌ قهر او است»! می‌نویسد: بنا به‌ ادعا و تبلیغ‌ بهائیان‌ پیش‌ از انقراض‌ و فروپاشی‌ امپراتوری‌ تزاری، «یکی‌ از معجزات‌ میرزا [حسینعلی‌ نوری] عظمت‌ و قدرت‌ دولت‌ روس‌ تزاری‌ بود که‌ چون‌ اجازهِ‌ ساختن‌ معبد عشق‌ آباد [را] داده‌ بودند، به‌ واسطهِ‌ معجزهِ‌ میرزا صد سال‌ قبل‌ از تولد میرزا [حسینعلی]، پطر کبیر به‌ وجود آمده‌ و روسیه‌ را رونق‌ داده‌ و دولت‌ بهیهِ‌ روسیه‌ هم‌ که‌ تأسیس‌ شده‌ بود مشتق‌ از کلمهِ‌ بهاء بود. بالاخره‌ معجزهِ‌ میرزا قدرت‌ و عظمت‌ دولت‌ بهیهِ‌ روس‌ شد، چنانکه‌ در همه‌ جا وعده‌های‌ خوب‌ به‌ بهائیان‌ داده‌ است‌ که‌ دولت‌ روس‌ موفق‌ و مؤ‌یّد است‌ و فاتح‌ و غالب‌ بر کل‌ است» .1‌

 نیکو می‌افزاید: ‌

 خدا می‌داند یک‌ روز در اوایل‌ آشنایی‌ نگارنده‌ با حضرات، قبل‌ از آنکه‌ معجزهِ‌ دیگر میرزا عباس‌ [= عباس‌ افندی] پدیدار شود و [در اواخر جنگ‌ جهانی‌ اول] فلسطین‌ به‌ دست‌ انگلیسها بیفتد، در مجلسی‌ که‌ قریب‌ بیست‌ نفر از مبرزین‌ و مبلغین‌ بهائیان‌ بودند صحبت‌ در همین‌ موضوع‌ می‌کردند. یکی‌ می‌گفت: ملاحظه‌ کنید معجزهِ‌ جمال‌ مبارک‌ (میرزا) را چون‌ قونسول‌ دولت‌ روسیه‌ جمال‌ مبارک‌ را شفاعت‌ کرده‌ و از محبس‌ نجات‌ داد، حالیه‌ در همه‌ جا فتوحات‌ شامل‌ حالش‌ می‌گردد. دیگری‌ می‌گفت‌ آری، چون‌ اجازهِ‌ ساختن‌ معبد عشق‌ آباد را داد در جنگ‌ ژاپن‌ غالب‌ گردید. یکی‌ دیگر می‌گفت‌ ببین‌ چه‌ عنایتی‌ جمال‌ مبارک‌ (میرزا) در حقش‌ فرموده‌ که‌ لقبش‌ را از لقب‌ خود مشتق‌ فرموده، دولت‌ بهیّه‌ از بها مشتق‌ است! دیگری‌ می‌گفت‌ مسلّماً‌ مالک‌ رقاب‌ روی‌ زمین‌ خواهد بود. ‌

 یکی‌ به‌ الواح‌ میرزا: «و ان‌ یا ملک‌ الروس» اشارت‌ می‌نمود، دیگری‌ به‌ «اللهم‌ ایّد دولت‌ البهیه» بشارت‌ می‌داد. ولی‌ وقتی‌ که‌ پس‌ از جنگ‌ بین‌ المللی‌ سیل‌ بولشویک‌ [کمونیسم‌ لنین‌ و استالین] آمد و خاندان‌ سلطنتی‌ تزار را بکلی‌ معدوم‌ نمود، هیچ‌ یک‌ از آن‌ بهائیان‌ و مبلغین‌ متذکر نشدند یا به‌ روی‌ خود نیاوردند که‌ چرا بر خلاف‌ انتظار آنان‌ چنین‌ شد و انصافاً‌ خیلی‌ وقاحت‌ لازم‌ است‌ کسی‌ را که‌ [اشاره‌ به‌ عباس‌ افندی] دیروز مرکّبش‌ به‌ بشارت‌ نخشکیده‌ بود امروز قلم‌ به‌ دست‌ بگیرد و روس‌ منحوس‌ بنویسد و چون‌ بپرسندش‌ چرا وعده‌های‌ جمال‌ مبارک‌ (میرزا) در حق‌ دولت‌ روس‌ معکوس‌ شد؟ و خاندان‌ سلطنتی‌ نیز معدوم‌ گردیدند؟ همان‌ جوابی‌ که‌ زن‌ داغدیده‌ را می‌خنداند بدهد. ‌

 باری، پس‌ از آنکه‌ نفوذ لنین‌ در سرتاسر روسیه‌ جاری‌ و ساری‌ شد و دولت‌ روس‌ به‌ رنگ‌ حالیه‌ برآمد و خاک‌ فلسطین‌ به‌ دست‌ دولت‌ انگلیس‌ افتاد، معجزهِ‌ میرزا نیز رنگ‌ دیگر به‌ خود گرفت‌ و به‌ نیرنگی‌ دیگر جلوه‌ نمود و آن، این‌ بود که‌ در اینجا دو معجزهِ‌ دیگر فوری‌ پدیدار شد و در مجامع‌ و محافل‌ بهائیان‌ نمودار گشت: یکی‌ آنکه‌ دولت‌ ترک‌ [عثمانی] از معجزهِ‌ میرزای‌ بزرگ‌ مغلوب‌ و منکوب، و دیگر آنکه‌ دولت‌ انگلیس‌ مؤ‌ید و محبوب‌ گردید. آن‌ باید بر حسب‌ فرمودهِ‌ میرزا عباس‌ بکلی‌ معدوم‌ و بی‌نشان‌ شود و این‌ می‌باید امپراطور کل‌ جهان‌ گردد!!2‌

 

 

 

 پی‌نوشت‌ها:

1. فلسفهِ‌ نیکو، 2/163ــ164

2. همان، 2/164ــ 165.

 

 

منبع : سایت ایران سهراب http://www.iransohrab.ir